יריד הכשרות

מרכז כיוון מקיים מדי תקופה ירידי הכשרות מקצועיות לנשים ולגברים. זוהי טעימה מיריד הכשרות שנערך לנשים ובו הציגו מכללות רבות את הקורסים המקצועיים שהן מציעות. כל כנס שכזה כולל חומרים רבים מודפסים ודיגיטליים.

יריד לימודים
שילוט יריד לימודים