משפיעים

תכנית משפיעים הינה הכשרה ייחודית מטעם קרן ק.מ.ח. בשיתוף משרד העבודה והרווחה, נציבות שירות המדינה ומשרד הפנים, שבסופה השתלבות בתפקידים משמעותיים במשרדי הממשלה השונים וברשויות השלטון המקומי. אנחנו ליווינו את המיתוג, הפרסום, עיצוב המכללה והחומרים הגרפיים השונים לאורך תקופת ההכשרה, הכנסים המיוחדים, וכן את ארוע הסיום שהתקיים בבית הנשיא. כמו כן עיצבנו את האתר של תכנית משפיעים.