מובילות קידום

מרכז כיוון ומובילות ערכו כנס משותף בסימן קידום נשים חרדיות בתעסוקה. עיצבנו את הפרסום לכנס, את השילוט במקום וכמובן את שאר חומרי הכנס כמו: מחברת, תגים ועוד.